Tavarantarkastaja HTT

HTT-tavarantarkastajat ovat Keskuskauppakamarin valvomia osaajia, joiden toiminnan perustana ovat ammatillinen erityisosaaminen ja puolueettomuus. Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunta määrittelee jokaiselle tavarantarkastajalle erityisalueen, jolla tarkastuksia voi suorittaa.

Tarkastuksen toimeksiantajana voi olla esimerkiksi yksityishenkilö, viranomainen tai yritys. Toimeksiantaja ja tavarantarkastaja sopivat etukäteen tavarantarkastuksen sisällöstä ja tarkastustilaisuuden ajankohdasta. Tarkastustilaisuuteen kutsutaan paikalle asian välittömät osapuolet, joilla on mahdollisuus toimittaa tavarantarkastajan käyttöön tarpeelliseksi katsomiaan asiakirjoja ja kertoa oma näkemyksensä kyseisestä asiasta.

Tavarantarkastaja HTT

HTT-tavarantarkastajat ovat vakuuttaneet oikeudessa sitoutuvansa huolellisesti, rehellisesti ja puolueettomasti täyttämään velvollisuutensa ja noudattamaan kaikkia toimintaansa koskevia määräyksiä, mukaan lukien salassapitovelvollisuus.

Tavarantarkastukset suoritetaan aina Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunnan määrittelemän ohjesäännön mukaisesti.

Tarkastuksia teemme luettelon mukaisilla osa-alueilla (Htt-tavarantarkastaja Janne Jurvelinin hyväksymisryhmät) :

3.3 RAKENNUSTEKNIIKKA
3.3.1 Perustukset ja runko
mm. betoni-, teräs- ja puurunkotyöt, hirsirakenteet
3.3.2 Julkisivurakenteet
mm. betoni-, teräs-, tiili-, levy- ja puujulkisivurakenteet
3.3.3 Vesikattorakenteet
mm. kermi-, pelti- ja tiilikatteet alusrakenteineen
3.3.4 Täydentävät rakenteet
mm. kevyet väliseinät, ikkunat ja ovet, muuraus- ja rappaustyöt sekä hormit ja tulisijat
3.3.5 Pintarakenteet
mm. laatoitus ja vedeneristykset, maalaustyöt ja tapetointi, lattianpäällystys, luonnonkivityöt sekä muut seinä-, sisäkatto- ja lattiapäällysteet
3.3.6 Ohut- ja muotolevytyöt
mm. ohutlevykatteet alusrakenteineen, (esim. profiilipelti- tai konesaumakatot)
3.3.7 Kalusteet
3.3.8 Rakennusaineet ja -tarvikkeet

4.1 PUUTUOTTEET
mm. sahatavara, höylätty puutavara, Lvl (Kerto), liimapuu, lämpöpuu, kyllästetty puu, suurten puurakenteiden liimaliitokset- ja teräs-/puuliitokset

Rakennustyypit: Pientalot, rivitalot, kerrostalot, liikerakennukset, toimistorakennukset, julkiset rakennukset jne.

Ota yhteyttä niin selvitetään palvelutarpeesi