Voimme auttaa rakennusalalla esiintyvien tuotanto-, laatu- ja valmistus- ja rakennusvirheiden sekä tarvittaessa sopimusteknisten erimielisyyksien toteamisessa, ratkaisemisessa ja sovittelussa. Asiantuntija voi laatia käynnistään kohteessa ja toimitetuista asiakirjoista (sopimukset, suunnitelmat, valokuvat jne) tai molemmista sovitussa ajassa kertomuksen, jossa määritellään esimerkiksi mahdollinen puute, virhe ja korjaustarve. Asiantuntijatehtävän toimeksiannon sisältö määritellään yhdessä asiakkaan kanssa yksilöllisesti kohteen mukaan. Toimeksiannon sisällön määrittely huolellisesti onkin hyvin tärkeä osa sopimisvaihetta, koska tällöin voidaan lausunto tehdä juuri ongelmana olevasta asiasta, eikä turhia kustannuksia näin ollen muodostu. Olemme tehneet suuren määrän erinäisiä lausuntoja mm. asuntokauppa- ja rakennusriitoihin. Osapuolet ovat päässeet poikkeuksetta lähes aina sopimaan asiansa ilman kalliita oikeustoimia.