Asiantuntija voi auttaa rakennusalalla esiintyvien tuotanto-, laatu- ja valmistusvirheiden sekä tarvittaessa sopimusteknisten erimielisyyksien toteamisessa, ratkaisemisessa ja sovittelussa. Asiantuntija voi laatia käynnistään kohteessa ja toimitetuista asiakirjoista (sopimukset, suunnitelmat, valokuvat jne) tai molemmista sovitussa ajassa kertomuksen, jossa määritellään esimerkiksi mahdollinen puute, virhe ja korjaustarve. Asiantuntijatehtävän toimeksianto määritellään yhdessä asiakkaan kanssa yksilöllisesti kohteen mukaan. Olemme tehneet suuren määrän erinäisiä lausuntoja mm. asuntokauppa- ja rakennusriitoihin. Osapuolet ovat päässeet poikkeuksetta lähes aina sopimaan asiansa ilman kalliita oikeustoimia.