Hometutkimus ja rakenteiden toimivuus

Rakenteiden tutkimukset voidaan toteuttaa joko silmämääräisesti ja aistinvaraisesti rakenteita avaamatta, erilaisia tutkimuslaitteita apuna käyttäen tai rakenteita tarvittavilta osin avaten. Yleinen syy tutkimuksille tai rakenteiden aukaisuille on kosteusvaurio epäily. Aistinvaraisesti voidaan kohteesta havainnoida kosteusvauriojäljen lisäksi sekä homeen hajua että näkyvää mikrobikasvustoa. Kohteesta voidaan tarpeen mukaan ottaa näytteitä rakennusmateriaaleista, sisäilmasta tai sisäpinnoilta, ja näytteet toimitetaan sopimuksen mukaisesti laboratorioon tutkittavaksi.

Uudenmaan talotarkastus, rakenteiden tutkimukset

Mikrobien osalta toimenpiderajan ylittymisenä pidetään Valviran asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota, aistinvaraisesti todettua ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua mikrobikasvua rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai lämmöneristeessä silloin, kun lämmöneriste ei ole kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka mikrobikasvua muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille altistua. Rakenteiden analysointia, tutkimuksia ja rakenteiden aukaisuja tehdään usein myös muiden syiden kuin kosteusvaurio epäilyiden vuoksi.

Mikrobiologisissa analyyseissa yhteistyökumppaninamme on Työterveyslaitos, joka on arvostettu ja korkean ammattietiikan omaava työhyvinvoinnin asiantuntijalaitos. Heillä on kymmenien vuosien kokemus uraa uurtavasta sisäilma-analyysien kehittämistyöstä Suomessa.

Ota yhteyttä niin selvitetään palvelutarpeesi