Rakennustyön valvoja

Rakennustyön valvoja on rakennushankkeen toteuttajan edustaja, joka yhdessä muiden osapuolten kanssa valvoo rakentamisen toteuttamista varmistaakseen, että rakentamista koskevia lakeja, asetuksia, määräyksiä, sopimuksia, suunnitelmia ja viranomaisohjeita sekä hyvää rakennustapaa noudatetaan.

rakennustyonvalvoja

Ota yhteyttä niin selvitetään palvelutarpeesi